Kadra - Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Pyskowicach

Tamara Orłowska

Tamara Orłowska

Dyrektor PPP w Pyskowicach
mgr pedagogiki (Uniwersytet Śląski), oligofrenopedagog

 • specjalista ds. mediacji (Studium Mediacji w Dolnośląskim Centrum Psychoterapii)
 • specjalista terapii pedagogicznej oraz terapii EEG – Biofeedback
 • specjalista w zakresie treningu umiejętności społecznych (TUS)
Anna Bujarska

Anna Bujarska

mgr psychologii (Uniwersytet Śląski)
psychoterapeuta

 • (całościowy czteroletni kurs psychoterapii atestowany przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego)
 • surdopedagog, tyflopedagog
 • specjalista w zakresie prowadzenia terapii funkcji poznawczych metodą Instrumental Enrichment® Reuvena Feuersteina
 • specjalista treningu umiejętności społecznych (TUS)
Iwona Zając

Iwona Zając

mgr pedagogiki
doradca zawodowy (Uniwersytet Śląski)
oligofrenopedagog

 • terapeuta dzieci i młodzieży (Studium Terapii Dzieci i Młodzieży w Dolnośląskim Centrum Psychoterapii)
 • specjalista I i II stopnia terapii EEG biofeedback
 • specjalista w zakresie treningu umiejętności społecznych (TUS)
Agnieszka Schüler

Agnieszka Schüler

mgr psychologii
logopeda (Uniwersytet Śląski)

 • terapeuta EEG-Biofeedback
 • specjalista w zakresie treningu umiejętności społecznych (TUS)
Katarzyna Władyka

Katarzyna Władyka

mgr terapii pedagogicznej z pedagogiką specjalną (Uniwersytet Opolski)
logopeda, surdologopeda, neurologopeda, tyflopedagog

 • w trakcie III modułowego kursu terapii behawioralnej w teorii i praktyce

Barbara Ciupek

mgr pedagogiki opiekuńczo-resocjalizacyjnej

 • logopeda, neurologopeda
 • pedagog
 • terapeuta Integracji Sensorycznej

Ewelina Kulak

Referent

Justyna Bem

Główna ksiegowa

Sandra Rosiak

Sandra Rosiak

mgr psychologii (Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego)

 • specjalista w zakresie edukacji dzieci z autyzmem
 • w trakcie studiów podyplomowych z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju oraz oligofrenopedagogiki
 • specjalista w zakresie Treningu Umiejętności Społecznych (TUS)

Justyna Bąk

mgr pedagogiki resocjalizacyjnej, oligofrenopedagog

 • specjalista terapii pedagogicznej,
 • specjalista w zakresie treningu umiejętności społecznych (TUS),
 • specjalista w zakresie socjoterapii.

 

Informacje kontaktowe

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Pyskowicach

ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 37
44-120 Pyskowice

tel. 32 233-32-23
mail: ppppyskowice@poczta.onet.pl

 

Dostępność cyfrowa

Strona spełnia wymagania ustawy o dostępności stron i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Jeśli znajdziesz jakieś uchybienia powiadom Nas o tym.

tel. 32 233 32 23
e-mail: ppppyskowice@poczta.onet.pl

Deklaracja dostępności

Zamknij menu
Wróć na początek strony