Agnieszka Schüler

Agnieszka Schüler

mgr psychologii
logopeda (Uniwersytet Śląski)

  • terapeuta EEG-Biofeedback
  • specjalista w zakresie treningu umiejętności społecznych (TUS)

Aktualnie w Poradni zajmuje się:

  • diagnozą i terapią psychologiczną dzieci i młodzieży w zakresie trudności szkolnych, rozwojowych i adaptacyjnych
  • prowadzi indywidualne konsultacje i porady wychowawcze dla rodziców
  • prowadzenie zajęć profilaktycznych w szkołach
  • diagnozą i terapią logopedyczną oraz terapią EEG-Biofeedback

Zainteresowania: pielęgnowanie ogrodu, czytanie książek