Anna Bujarska

Anna Bujarska

mgr psychologii (Uniwersytet Śląski)
psychoterapeuta

  • (całościowy czteroletni kurs psychoterapii atestowany przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego)
  • surdopedagog, tyflopedagog
  • specjalista w zakresie prowadzenia terapii funkcji poznawczych metodą Instrumental Enrichment® Reuvena Feuersteina
  • specjalista treningu umiejętności społecznych (TUS)

Aktualnie w Poradni zajmuje się:

  • diagnozą trudności szkolnych
  • diagnozą dysleksji, dyskalkulii
  • diagnozą psychologiczną dzieci słabosłyszących i słabowidzących
  • terapią dzieci i młodzieży
  • terapią funkcji poznawczych

Zainteresowania: literatura, koty, podróże