Sandra Rosiak

Sandra Rosiak

mgr psychologii (Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego)

  • specjalista w zakresie edukacji dzieci z autyzmem
  • w trakcie studiów podyplomowych z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju oraz oligofrenopedagogiki
  • specjalista w zakresie Treningu Umiejętności Społecznych (TUS)

Aktualnie w poradni zajmuje się:

  • diagnoza psychologiczna dzieci i młodzieży w zakresie trudności szkolnych
  • terapia psychologiczna dzieci przedszkolnych i szkolnych

Zainteresowania:

  • pieczenie tortów, bieganie